• protestants

  • christelijke

  • basisschool

Informatie voor groep 1/2/B

Juf Carina staat op maandag, dinsdag voor de groep, Juf Riekje staat op donderdag en vrijdag voor de groep.
Juf Carina en Riekje werken om en om de woensdag! De ene woensdag is juf Carina er en de andere woensdag is juf Riekje er.

Een dag in groep 1/2 B kan de volgende onderdelen bevatten:

-          Kring/begroeting (absentie, kinderen tellen, dagen van de week enz,

daarna meestal nog een taal of rekenactiviteit, of er wordt voorgelezen)

-          Speelleren in de kleine groep (werken in niveaugroepjes aan een

gerichte opdracht)

-          Speelleren in de grote groep (bewegen op muziek, dans, gym,

kanjertraining, muziek enz.)

-          Buiten spelen

-          Eten en drinken

-          Verjaardag vieren

-          School tv kijken

-          Voorlezen

-          Vooruitkijken (plannen maken)

-          Speelwerken (spelen in de hoeken)

-          Terugkijken (plannen evalueren)

 

Verder werken we uit de volgende methodes:

-          Onderbouwd (taal, rekenen en motoriek)
-          Begrijpend luisteren

-          Kanjertraining (sociaal-emotioneel)

-          Fonemisch bewustzijn (taal, klanken)

-          Met woorden in de weer (woordenschat)

-          Wijzneus (wereldoriëntatie)

 

Hier een aantal afspraken en andere informatie van groep 1/2 B :

-          Op woensdag nemen alle kinderen fruit mee als tussendoortje.

-          Op andere dagen nemen de kinderen een klein tussendoortje mee en

wat te drinken

-          Vanaf 8.20 komen de kinderen de klas binnen. Om 8.30 gaan we echt

beginnen!

-          Elk kind heeft eigen gymschoentjes in de klas.

-          Op het bordje naast de deur staat alle informatie voor de komende week.

-          Bij de deur ligt ook een map waar ouders mededelingen in kunnen noteren.

-          Het is fijn als de kinderen stevige schoenen aan hebben naar school die ze

ook zelf aan en uit kunnen trekken ivm gym.

-          2x per jaar worden bij alle kinderen de cito-toetsen afgenomen. Na deze

toetsen volgt ook het rapport.

-         Traktaties bij verjaardagen zijn bij voorkeur kleine, liefst gezonde traktaties!

 

 

We werken in de onderbouw met Kaleidoscoop.

 

Hieronder wat informatie over Kaleidoscoop!

 

Actief Leren
Actief leren is het hart van het Kaleidoscoop model. De educatieve methode gaat ervan uit dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Dit is gebaseerd op Piaget (1970). Het kind ontwikkelt vaardigheden in een vaste volgorde, maar elk kind in zijn eigen tempo. De leerkrachten of leidsters ondersteunen het actief leren. Zij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen problemen die zich voordoen zelf op te lossen.

 

Kaleidoscoop maakt gebruik van sleutelervaringen. Gezamenlijk geven de sleutel-ervaringen een gedetailleerd beeld van de handelingen die typerend zijn voor jonge kinderen en de soorten kennis die zij verwerven. De sleutelervaringen zijn ingedeeld in de volgende gebieden: creatieve representatie, taal en ontluikende geletterdheid, sociale relaties en initiatief, beweging, muziek, classificatie, seriatie, hoeveelheid, ruimte en tijd. Gezamenlijk bieden ze een kader om de ontwikkeling op het gebied van sociaal-emotioneel gedrag, taal, cognitie, creativiteit, spel, motoriek en andere ontwikkelingsgebieden in kaart te brengen.

 

Uitdagende leeromgeving
Kinderen leren het beste in een stimulerende maar geordende omgeving, in een situatie waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken en naar die keuzes kunnen handelen. Kaleidoscoop besteedt dan ook veel aandacht aan de inrichting en aankleding van het klaslokaal of de speelzaal, en de speelplaats. De leeromgeving en het materiaal zijn voorzien van labels in de vorm van tekeningen, foto’s , pictogrammen of woorden Zo kunnen kinderen op hun niveau keuzes maken, het materiaal zonder hulp van volwassenen vinden en opruimen, waardoor ze al op jonge leeftijd zeggenschap hebben over hun omgeving. De leeromgeving bevordert de zelfstandigheid van kinderen.

 

Het vaste dagschema is één van de in het oog springende onderdelen van Kaleidoscoop. Het idee achter deze ordening van tijd is dat het de kinderen – maar ook de leidsters en leerkrachten – houvast geeft. Door de vaste, voorspelbare volgorde van gebeurtenissen hebben kinderen een gevoel van controle over wat er staat te gebeuren en voelen zij zich vrij om keuzes te maken, het initiatief te nemen tot activiteiten, zelf aan de slag te gaan. Deze vaste volgorde biedt kinderen veel veiligheid, ze weten immers want hun te wachten staat.

 

Interactie en initiatief binnen het dagschema
In Kaleidoscoop staat de actieve betrokkenheid van kinderen centraal. Vast onderdeel van het dagschema is de “plan-do-review” cyclus. Hierin neemt het kind het initiatief. Bij het vooruitkijken maken kinderen een plannetje wat ze willen gaan doen in de hoeken, voeren hun plan uit (speelwerken ofwel vrij spel in de hoeken) en kijken terug op dat wat ze hebben gedaan (terugkijken). De leerkrachten en leidsters spelen daarbij een essentiële rol. Zij bieden de kinderen een stimulerende omgeving, een vast en daardoor voorspelbaar dagschema. Zij helpen kinderen plannen te maken, die uit te voeren en ten slotte te evalueren. Leerkrachten en leidsters hebben invloed op de ontwikkeling van het kind door stimulering van het zelfsturend gedrag.

 

De kleine en de grote groep
De leidsters of leerkrachten nemen het initiatief bij het aanbieden van activiteiten in de kleine en grote groep. De activiteiten zijn gebaseerd op de sleutelervaringen en op de interesses van de kinderen. In de kleine (= halve groep) zijn er veel activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld taal en ontluikende geletterdheid en in de grote groep wordt er vaak gedanst, gezongen en muziek gemaakt. Tevens observeren de leerkrachten kinderen, maken aantekeningen van hun observaties en houden de ontwikkeling van ieder kind in de gaten. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten die zij de kinderen bieden, aansluiten bij de behoeften en interesses van de kinderen.

Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl