• protestants

  • christelijke

  • basisschool

Informatie voor groep 4

In groep 4 staan juf Nadia en juf Margreet

Op maandag en donderdag is juf Nadia in de groep en op dinsdag, woensdag en vrijdag is juf Margreet er.

Er zitten dit schooljaar 26 kinderen in groep 4.

 

We stappen in groep 4 over van het aanvankelijk lezen naar het voortgezet technisch lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Estafette.

Voor  taal, spelling en woordenschat werken we uit de methode Taalactief 4.

Na de herfstvakantie werken we met nieuwsbegrip (begrijpend lezen), tot die tijd richten we ons vooral op het technisch lezen en begrijpend luisteren.

Verder werken wij met de methode Wereld in getallen (rekenen), Pennenstreken  (schrijven), de Kanjertraining ( sociale vaardigheden)

 

Op maandag en vrijdag hebben we gym van juf Astrid. Zorgt u ervoor dat uw kind gymkleren en gymschoenen mee heeft?

Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl