• protestants

  • christelijke

  • basisschool

Informatie voor groep 4/5

In groep 4/5 staat juf Amber voor de klas. Er zitten in totaal 21 kinderen in de groep. Negen kinderen in groep 4 en twaalf kinderen in groep 5.

In de groep werken we met verschillende methodes, bijvoorbeeld Wereld in getallen voor rekenen, Estafette voor technisch lezen en Taal Actief voor taal. Ook verkeer, wereldoriëntatie, begrijpend lezen, levensbeschouwing, de Kanjertraining en het werken aan woordenschat komen aan bod. Dit jaar zullen er ook ouderlessen zijn bij Kanjertraining!

In groep 4 leren de kinderen hoofdletters te schrijven. Voor groep 5 wordt het nog een stapje moeilijker, want zij kennen de hoofdletters al. Zij leren dit jaar netjes en vlot te schrijven met pen. Tot de kerstvakantie doen we dit één keer per week, na de kerstvakantie zullen we steeds meer met pen gaan schrijven.


De kinderen krijgen de themawoorden van Taal Actief mee naar huis. Deze woorden horen bij de toets. De toets vindt ongeveer drie weken na het ontvangen van de themawoorden plaats. Het is de verantwoordelijkheid van de kinderen om dit te gaan oefenen. We doen dit uiteraard ook in de klas.

Alle kinderen krijgen op maandag de nieuwe weektaak. De kinderen kunnen zelf indelen wanneer zij welke taak maken. Het streven is natuurlijk om dit op vrijdag af te hebben. Het kan gebeuren dat het een keer niet lukt. Als het nodig is om toch extra te oefenen, krijgt uw kind de weektaak mee naar huis.

 

Als je in een combinatieklas zit, is het belangrijk dat je zelfstandig kunt werken. De juf is namelijk niet altijd beschikbaar. Door middel van ‘het stoplicht’ en het ‘zelfstandig werkblokje’ leren  de kinderen wanneer de leerkracht beschikbaar is en hoe ze zelfstandig (of met hulp van een klasgenootje) verder kunnen werken. Ook zullen de kinderen vaker zelf hun werk moeten nakijken en corrigeren. De timer zorgt ervoor dat kinderen weten hoeveel tijd ze steeds hebben voor een taak.

Thuis kunnen de kinderen ook zelf oefenen. Zij hebben een inlog van Squla en van Bloon. Op Squla kunnen alle vakken worden geoefend, dit doen wij ook tien minuten per week op school. Op Bloon kan spelling worden geoefend. Bent u de inlog kwijt, dan kunt u deze altijd ophalen bij de leerkracht.

Op maandag en woensdag hebben we gym van juf Astrid. Zorgt u ervoor dat uw kind gymkleding en gymschoenen mee heeft? Op woensdag beginnen we om half 9 meteen met gym, uw kind mag daarom meteen naar de gymzaal gaan.

 

 

Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl