• protestants

  • christelijke

  • basisschool

Informatie voor groep 5

 

In de groep werken we met verschillende methodes, bijvoorbeeld Wereld in getallen voor rekenen, Estafette voor technisch lezen en Taal Actief voor taal. Ook verkeer, wereldoriëntatie, begrijpend lezen, schrijven, levensbeschouwing, de Kanjertraining en het werken aan woordenschat komen aan bod.

De kinderen die al wat meer aankunnen krijgen per vakgebied individuele opdrachten, de kinderen die wat meer hulp nodig hebben krijgen extra hulp aan de instructietafel en, indien nodig, ook een aangepast programma. 

Het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen is een belangrijk onderdeel van  groep 5. Iedere week krijgen de kinderen een taak waar zij gedurende de week aan kunnen werken en die zij aan het einde van de week af dienen te hebben. Op deze manier leren de kinderen om eigen verantwoordelijkheid te dragen, maar ook om een eigen plan te maken (plannen).
Door middel van ‘het stoplicht’ en het ‘zelfstandig werkblokje’ leren ze wanneer de leerkracht beschikbaar is en hoe ze zelfstandig (of met hulp van een klasgenootje) verder kunnen werken. Ook zullen de kinderen vaker zelf hun werk moeten nakijken en corrigeren. De timer zorgt ervoor dat kinderen weten hoeveel tijd ze steeds hebben voor een taak.
De zelfstandigheid van de kinderen wordt ook mede door de Kanjertraining bevorderd. Met deze methode leren zij belangrijke dingen als:
-Het zelf oplossen van problemen
-Voor jezelf opkomen
-Sociale vaardigheden (vrienden maken)
-Negeren van ongewenst gedrag
-Contact maken met anderen

 

Door middel van het maken van huiswerk worden de kinderen verantwoordelijk gemaakt van hun eigen werk en leren ze ook naast school werk in te plannen. Voor groep 5 zal dit structureel plaatsvinden. Het kan zijn dat leerlingen al eerder individueel huiswerk meekrijgen als de leerkracht merkt dat extra thuis oefenen baat kan hebben voor een bepaald vak.


U kunt uw kind verder helpen!!

U als ouder kan met u kind thuis samen lezen, klokkijken en tafels oefenen. Door dit te oefenen kunt u uw kind helpen de leerstof goed/sneller op te pakken. Bovendien geeft het begrijpen van stof zelfvertrouwen, waardoor kinderen ook met nog meer plezier naar school gaan.

 

Gedurende het gehele jaar hebben de kinderen maandagochtend en vrijdagochtend gym.

 

Tot slot nog wat handige educatieve websites voor de kinderen van groep 5:

www.leerspellen.nl
www.sommenmaker.nl
http://kids.kennisnet.nl/flash/#/thema/doelgroep/
www.tafelsoefenen.nl
www.schooltvbeeldbank.nl
www.bloon.nl (elke week komt hier een nieuw spellingspakket op te staan)

 

 

Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl