• protestants

  • christelijke

  • basisschool

Informatie voor Groep 6

Juf Patricia staat alle vijf de dagen voor groep 6.

 

* In de groep werken we met verschillende methodes, bijvoorbeeld: Wereld in Getallen
(rekenen) Estafette voor technisch lezen, Taal/spelling Actief (deze methode is
vernieuwd). Ook verkeer, wereldoriëntatie, handvaardigheid, muziek, begrijpend
lezen, schrijven, levensbeschouwing, de Kanjertraining en het werken aan
woordenschat komen wekelijks aan bod. De nieuwe woorden die we aanleren, hangen
we in de klas op aan onze woordmuur. We nodigen u van harte uit om deze woorden
tijdens de inloop te komen bekijken (en er eventueel een fotootje van te maken)
zodat u weet welke woorden aan bod komen in groep 6!

* Sinds vorig jaar hebben wij methodes aan kunnen schaffen die leerlingen de mogelijkheid biedt om op drie instructieniveaus te werken, zodat we beter bij het niveau van de kinderen aan kunnen sluiten. Dit blijkt erg prettig te werken! Zo zijn er in elke taal, spelling en rekenles uitdagende opdrachten voor de leerlingen die de leerstof goed beheersen en extra instructie opdrachten voor leerlingen die nog hulp nodig hebben. De middengroep kan dan na de instructie zelfstandig aan de slag.

 

* In groep 6 wordt het bevorderen van de zelfstandigheid verder gestimuleerd. Zo zullen de leerlingen dagelijks met een weektaak werken, zodat ze leren om zelf hun werk in te plannen en zo verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Door middel van ‘het stoplicht’ en het ‘zelfstandig werkblokje’ leren ze wanneer de leerkracht beschikbaar is en hoe ze zelfstandig (of met hulp van een klasgenootje) verder kunnen werken. Ook zullen de kinderen vaker zelf hun werk moeten nakijken en corrigeren.

Door middel van het maken van huiswerk worden de kinderen verantwoordelijk gemaakt van hun eigen werk en leren ze ook naast school werk in te plannen. In het begin van groep 6 wordt dit opgebouwd zodat de leerlingen vanaf januari structureel huiswerk mee krijgen. Dit kan zijn in de vorm van een werkblad, maar vooral ook in de vorm van leerwerk (zoals topografie). Onder huiswerk valt ook het maken van een werkstuk en het voorbereiden van een spreekbeurt.

 

De zelfstandigheid van de kinderen wordt ook mede door de Kanjertraining bevorderd. Met deze methode leren zij belangrijke dingen als:

-Het zelf oplossen van problemen
-Voor jezelf opkomen
-Sociale vaardigheden (vrienden maken)
-Negeren van ongewenst gedrag
-Contact maken met anderen

* Vanaf de tweede helft van het jaar krijgen de kinderen eerst een aantal binnen lessen t.a.v. schooltuinen. Daarna zullen ze (als het weer mee zit) wekelijks naar de schooltuinen gaan. Hier leren ze zorg te dragen voor de natuur en zelf te zaaien en oogsten. Dit belooft erg leuk te worden.

* De leerlingen hebben op woensdagochtend en vrijdagochtend gym.

Tot slot nog wat handige educatieve websites voor de kinderen van groep 6:

www.leerspellen.nl

www.tafels-oefenen.nl

www.rekenweb.nl

www.bloon.nl

www.sommenmaker.nl

www.klokrekenen.nl

http://kids.kennisnet.nl/flash/#/thema/doelgroep/


 

Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl