• protestants

  • christelijke

  • basisschool

Informatie voor Groep 7

In groep 7 zitten 28 kinderen.

Als om 8.20 uur de bel gaat, haal ik de kinderen op en lopen we gezamenlijk naar de klas. Daar schudden we elkaars hand en dan gaan alle kinderen op hun plaats zitten. Zij lezen dan een boek of maken een werkje dat op hun tafel ligt. Om 8:30 gaat de bel en nemen we de dagplanning door. Deze staat op het white board geschreven. We gaan tot ongeveer 10 uur aan de slag. Dan eten en drinken we wat en aansluitend hebben we een korte pauze. Na de pauze wordt er weer gewerkt. Rond 12 uur is de lunchpauze en spelen we kort buiten. Hierna wordt het het werk in de klas hervat. We gebruiken o.a. de volgende methodes: 'De wereld in getallen', 'Taal Actief', 'De grote reis', 'Real English' en 'Wijzer door het verkeer'. Om 14:00 uur is de schooldag afgelopen.

 

Tot eind oktober gaan we naar de schooltuinen. Alles wat de kinderen in groep 6 hebben gezaaid, kunnen we nu oogsten. We zullen o.a. uien en aardappelen rooien en boontjes, bloemen en kruiden plukken. Ook gaan de leerlingen een heerlijke groentesoep maken.

 

Dit schooljaar hebben de kinderen op woensdag en vrijdag gym. Op vrijdag hebben ze het laatste lesuur gym. U kunt dan uw kind bij de gymzaal ophalen.

 

In het voorjaar wordt het verkeersexamen afgenomen. Het gaat er heel officieel aan toe.

 

De kinderen maken twee werkstukken en bereiden een spreekbeurt en boekbespreking voor. Ze  krijgen een opdrachtenblad mee naar huis waar precies op staat beschreven wat van hen wordt verwacht. Het is belangrijk dat de kinderen zich ook aan deze opdrachten houden.

 

Er is dus veel te doen in groep 7, maar het is er ook heel erg leuk!

Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl