• protestants

 • christelijke

 • basisschool

Informatie voor groep 8

In groep 8 zitten 29 kinderen.

Juf Nienke staat op maandag, dinsdag en woensdag voor de klas. Juf Floriene is er op donderdag en vrijdag.

Gebruikte methodes:

 • De wereld in getallen
 • Taal Actief versie 4 + Woordenschat Extra
 • Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
 • Wijzer door het verkeer
 • Blink (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie ineen)
 • Pennenstreken (schrijven)
 • Hemel en Aarde (levensbeschouwing)
 • Real English
 • Kanjertraining (sociale vaardigheden)


Werkwijze in de klas:

Uitleg

Bij taal, rekenen en technisch lezen wordt er lesgegeven op 3 niveaus. De leerkracht deelt de kinderen in op basis van instructiebehoefte. Kinderen die de stof zeer gemakkelijk aankunnen voor een bepaald vak kunnen met een korte, beknopte instructie al snel zelfstandig aan de slag. Het grootste gedeelte van de kinderen volgt de gewone instructie en gaat daarna zelfstandig werken. De leerkracht gaat dan aan de instructietafel werken met de kinderen die behoefte hebben aan een meer uitgebreide instructie. De leerkracht loopt regelmatig een “serviceronde” om kinderen te helpen, bemoedigen, op het juiste spoor te zetten, te complimenteren, enz

Blokje en stoplicht
We werken in de klas met een stoplicht en blokjes. Ieder blokje heeft een rode
kant, een groene kant en een vraagteken. Bij zelfstandig werken leggen de kinderen hun blokje op tafel. Ze bepalen welke kant boven ligt.

Rood: Ik wil niet gestoord worden, je mag mij niets vragen
Groen: Ik ben aan het werk maar je kan mij wat vragen of ik wil wel samenwerken.
Vraagteken: Ik heb een vraag. Intussen ga ik verder met werk dat ik wel kan doen.

Het stoplicht is bedoeld om aan te geven of de leerkracht beschikbaar is en of er overlegd kan worden.
Rood: De leerkracht is niet beschikbaar (maar komt straks wel een rondje maken). Het moet helemaal stil zijn.
Oranje: De leerkracht is niet beschikbaar (maar komt straks wel een rondje maken). Je mag samenwerken en overleggen.
Groen: De leerkracht is beschikbaar en je mag samenwerken of overleggen.

 

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Weektaak: 
In alle groepen wordt er gewerkt met een weektaak. De kinderen leren te plannen wanneer ze een bepaald werkje doen en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen werk. De weektaak bestaat uit opdrachten die bij het gewone werk horen. Maar de kinderen zijn vrij om deze opdrachten zelf te plannen gedurende de week.

In groep 8 is de weektaak verdeeld in 2 blokken om ervoor te zorgen dat kinderen niet alleen de opdrachten aan het begin maken die ze leuk of gemakkelijk vinden en dan de rest niet afkrijgen. Blok 1 loopt van maandag t/m woensdag en blok 2 van woensdag t/m vrijdag.

Huiswerk:
Kinderen krijgen wekelijks huiswerk. De opdrachten kunnen o.a. bestaan uit het leren van topografie, het maken van taal/reken/spellingbladen, het maken van opdrachten op de computer, het maken van een werkstuk en het voorbereiden van een spreekbeurt. Om de kinderen voor te breiden op de middelbare school, vragen we de kinderen iedere dag een agenda mee te nemen. Het huiswerk wordt hierin genoteerd.


Belangrijke gebeurtenissen:

 • Op kamp: oktober 2017
 • Voorlichtingsavond VO: 15 november
 • Definitieve schooladviezen: in januari
 • Open dagen van VO-scholen bezoeken: januari en februari
 • Citotoets: 17-4-2017 t/m 19-4-2017
 • Praktijk verkeersexamen (datum nog niet bekend)
 • Afscheidsavond in juli

Handige educatieve websites

www.leestrainer.nl (oefenen voor de citotoets)

www.kids4cito.nl (oefenen voor de citotoets)

www.meestermichael.nl (oefenen voor de citotoets)

http://begrijpendlezen-woordenschat.yurls.net (begrijpend lezen oefenen)

www.rekenweb.nl

www.tafels-oefenen.nl

www.bloon.nl

http://www.tussenschoolenthuis.nl/Amsterdam loginnaam tst wachtwoord (vraag uw kind)

www.kennisnet.nl/kids/watnou/

www.leerspellen.nl

www.willemwever.nl

www.schooltv.nl

http://www.tussenschoolenthuis.nl/verkeersexamenspel/voorrang/

http://www.tussenschoolenthuis.nl/verkeersexamenspel/

http://www.tussenschoolenthuis.nl/verkeersexamenspel/dodehoek/

Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl