• protestants

  • christelijke

  • basisschool

Informatie voor de Kwebbelaartjes

Werken met Kaleidoscoop op VVE De Kwebbelaartjes,

Actief leren is de kern van Kaleidoscoop, we gaan er vanuit dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën.

We bieden een uitdagende leeromgeving aan, helpen de kinderen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen problemen zelf op te lossen. Kaleidoscoop werkt met een vast dagschema, daar hebben de kinderen en leidsters houvast aan, door de vaste volgorde krijgen kinderen het gevoel controle over gebeurtenissen en voelen zich hierdoor veilig en vrij om keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan.

Wij zijn 4 dagen per week geopend en werken met een 2 groepen kinderen. In iedere groep zitten 15 kinderen in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar. We werken met 3 vaste leidsters op vaste dagen. Op donderdag zijn alle leidsters aanwezig i.v.m. planning, oudergesprekken en overleggen.

In de tijd dat uw kindje bij ons op de groep is heeft u minimaal 3 gesprekken, intake bij het starten op de groep, met een half jaar(voortgangsgesprek) en bij afscheid ( 4jaar). Mocht u tussentijds vragen of opmerkingen hebben, kunt u altijd een afspraak maken met de leidster.

We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:00 tot 16:30 op het volgende nummer: 0646243274.

Graag tot ziens, Mariëlle, Anita en Arianne

Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl