• protestants

  • christelijke

  • basisschool

Voor de ouders
Onze ouders
Wij hechten veel belang aan een goede, zorgvuldige samenwerking met de ouders van onze leerlingen. Schoolteam en ouders zijn, zoals dat zo mooi heet, educatieve partners. Veel ouders voelen en tonen zich betrokken bij De Capelle. Dit uit zich in een goed functionerende MR en OR. Via de tweewekelijkse nieuwsbrieven houden wij onze ouders op de hoogte van het reilen en zeilen en eens in de drie jaar nemen wij bij de ouders een tevredenheidsonderzoek af.
Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl