• protestants

  • christelijke

  • basisschool

Inschrijven van uw kind(eren)

Wij schrijven voornamelijk kinderen in die in de buurt van de school wonen. Met de scholen in de buurt hebben wij een afspraak dat wij kinderen inschrijven vanaf 2 jaar. Kinderen die tussentijds verhuizen kunnen uiteraard gewoon op school blijven.

 

Intakegesprek

Ouders die hun kind(eren) willen inschrijven kunnen een afspraak maken voor een zogenaamd ‘intake-gesprek’. Tijdens dit gesprek, dat ongeveer een half uur duurt, wordt uitgebreide informatie gegeven over de school, waarna u uw kind evt. kunt aanmelden.

Voor het eerst naar de basisschool
Wij volgen het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam dat u kunt vinden onder het kopje 'Voor de ouders' onder 'Voor het eerst naar school' . Daar kunt u ook het aanmeldformulier downloaden.

Wen-ochtenden

Kinderen kunnen voor zij vier jaar worden een aantal dagdelen komen wennen.

 

Didactisch rapport

Komen kinderen van een andere school, dan nemen wij, voordat we de kinderen inschrijven, contact op met de school van herkomst om bijzonderheden en een didactisch rapport op te vragen. Indien nodig wordt de nieuwe leerling getoetst op lees- , taal- en rekenniveau.

Wij kunnen besluiten niet tot plaatsing over te gaan wanneer:

  • Op de vorige school een aanmeldingsprocedure bij een begeleidingsdienst is ingezet.
  • De leerling verwezen is of wordt naar het speciaal onderwijs.

Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl