• protestants

  • christelijke

  • basisschool

Onze missie

Onze Missie

 

De Capelle is een school van AMOS. Op AMOS- scholen bieden wij onderwijs dat jonge mensen voorbereidt op hun toekomst. AMOS- scholen zijn Oecumenische scholen, waar wij vanuit onze christelijke traditie en met een open, zoekende houding bruggen willen slaan tussen culturen en godsdiensten. AMOS heeft een visie en missie opgesteld, waarbinnen alle scholen van AMOS werken. Uiteraard geldt dit ook voor De Capelle. De missie van AMOS luidt:

AMOS wil leerlingen laten uitgroeien tot authentiek, zorgzame en kritische mensen die bewust deelnemen aan de samenleving.

Alle AMOS scholen hebben een eigen karakter, maar herkennen zich in de waarden waar we samen voor staan;

 

Betrouwbaar

We doen wat we beloven.

Betrokken

We hebben zorg voor elkaar; we zien en horen elkaar.

Belangstellend

We zijn nieuwsgierig naar nieuwe ideeën, naar andere visies en (levens) overtuigingen en gebruiken verschillen om van te leren.

Verantwoordelijk

We zijn aanspreekbaar op ons gedrag en ons handelen.

Ondernemend

We zijn alert op kansen die zich voordoen en durven die te benutten.

 

Deze waarden zijn een houvast in onze organisatie; ze zijn net zo waardevol voor de leerkracht, de conciërge, de ouder, de medewerker op het AMOS Bureau, als voor de leerling.

 

Het motto van de Capelle voor de komende jaren is:

 

Op De Capelleschool leer je wat!

Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl