• protestants

  • christelijke

  • basisschool

De organisatie van de groepen
Heterogene en homogene groepen
Op onze school zitten de kinderen van groep 1 en 2 in heterogene groepen, dit houdt in dat de kinderen van de leeftijd 4 t/m 6 jaar bij elkaar in de groep zitten. Vanaf groep 3 streven wij ernaar zoveel mogelijk met homogene groepen te werken. Binnen een klas wordt in maximaal drie instructiegroepen gewerkt. Wij streven naar een maximum aantal van 28 leerlingen in één groep.

Wij maken op school onderscheid tussen twee bouwen:
  • De onderbouw: groepen 1, 2, 3 en 4
  • De bovenbouw: groepen 5, 6, 7 en 8.

De school heeft het ene jaar wel, het andere jaar geen combinatieklassen. Dit hangt van de groepsgrootte van dat moment af.

Uitleg op eigen niveau
Het werken met jaarklassen wil niet zeggen dat er op De Capelle uitsluitend klassikaal wordt gewerkt. Onze leerkrachten worden erin geschoold om te werken vanuit een zgn. gelaagde instructie, waarbij onze leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau de les uitgelegd krijgen. Wij richten ons dan met name op de “hoofdvakken” rekenen en wiskunde taal, lezen en spelling.

Ook tijdens het zelfstandig werken en de wereldoriëntatielessen (waarbij wordt geëxperimenteerd met het zgn. ondernemend leren) wordt er niet klassikaal gewerkt.

Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl