• protestants

  • christelijke

  • basisschool

Onze visie

Onze Visie

 

Binnen onze school werken wij vanuit een gemeenschappelijke visie, een overtuiging, die samen te vatten is in een beknopt aantal punten.

 

  • Er een uitdagende, inspirerende leeromgeving is.
  • De kinderen de hele dag “ontspannen” met taal bezig zijn.
  • Wij kinderen leren vanuit een bewustzijn van eigenwaarden en positief zelfbeeld.
  • Wij effectief instructie geven zodat er een effectieve leertijd ontstaat.

 

Deze punten hebben wij vertaald naar ons onderwijs en hebben wij hieronder kort beschreven.

 

Burgerschap

Binnen de uitwerking van onze identiteit zijn begrip en respect kernbegrippen. Wij leren kinderen begrip en respect voor verschillende culturen en tradities en het waarderen van de meerwaarde van een dergelijke veelzijdigheid.

 

Kunst en cultuur

Wij, De Capelle, profileren ons als Kunst en Cultuurschool. In 2015 is er een cultuurbeleidsplan geschreven. Het motto van ons Cultuurbeleidsplan is:

Met cultuur, kunst en taal jezelf kunnen uiten door te kijken, te luisteren en te DOEN.

 

Taal

Taal neemt een belangrijke plaats in, in het onderwijs van De Capelle. Wij vinden dit belangrijk gezien onze zeer gemêleerde leerlingenpopulatie.

Taal is communicatie en opent wegen naar een succesvolle toekomst.

Hoge verwachtingen, hoge resultaten

Onze school heeft als doel om (minimaal) de kerndoelen te bereiken voor alle leerlingen. Wij willen voor iedere leerling het maximaal haalbare resultaat realiseren. Wij willen uit de kinderen halen wat er in zit.

Effectieve instructie en effectieve leertijd

Wij gaan effectief om met de leertijd door een goed klassenmanagement, heldere groepsplannen, roosters en jaarplannen. Effectieve instructie is door de hele school ingevoerd met het ADI-model (Activerende Directe Instructie).

 

Nieuwsgierig, leergierig, actief en ondernemend zijn

We dagen kinderen uit om nieuwsgierig, leergierig en ondernemend te zijn in het onderwijsleerproces. Wij willen het ondernemend leren koppelen aan het werken met thema’s. Hiermee zorgen wij dat kinderen actief betrokken zijn bij het onderwijs.

Gedeelde verantwoordelijkheid en educatief partnerschap

De Capelle neemt ouders als educatief partner serieus, omdat ouders en school gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en opvoeding van het kind. We streven naar een zodanig overleg dat  de ontwikkeling van het kind iets is van school en ouders samen.

Inspirerende leer- en werkomgeving

Voor kinderen willen wij een inspirerende leeromgeving bieden. In de lokalen zorgen wij voor een goede aankleding die kinderen uitdaagt en inspireert om te leren.

Als school willen we ons blijven ontwikkelen en leerkrachten de gelegenheid geven om zich te ontwikkelen.

Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl