• protestants

  • christelijke

  • basisschool

Directie

Wij zijn Sylvia Rietveld (dir) en Annemieke de Leeuw (adj).  Ons schoolmotto is:

 

Met kanjers in de weer!

Met trots en plezier verwelkomen wij u en uw kinderen bij ons op De Capelle! Met plezier zien wij de kinderen huppelend naar school komen met vier jaar. Later, eind groep 8, zien wij de leerlingen stralen op het podium bij de afscheidsmusical, dan genieten wij van deze kanjers! En zijn wij trots op wat deze kinderen in de acht jaar dat zij op de Capelle zitten bereikt hebben, ieder naar zijn eigen mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat uw kind met enthousiasme naar school komt, dan wordt het leren een uitdaging. Wij richten ons op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs door veel aandacht te besteden aan taal, rekenen en cultuur. Door een activerende, effectieve instructie te geven ontstaat er een optimale leertijd, waarin kinderen met plezier leren.

Kernbegrippen in onze identiteit zijn begrip en respect voor elkaar en voor de verschillen en verschillende opvattingen. Dat vraagt een open houding en nieuwsgierig zijn naar elkaar. In gesprek gaan met elkaar. Luisteren naar elkaar.

Ons doel is de leerresultaten van de leerlingen zo hoog mogelijk te krijgen door effectief en handelingsgericht te werken binnen een veilig pedagogisch klimaat. Dit alles onder leiding van een goed opgeleid, gemotiveerd team. Met kanjers in de weer, beslaat dus een groter veld dan alleen de leerlingen, wij hebben ook kanjers van leerkrachten die met veel gedrevenheid en betrokkenheid de leerlingen van hun groep willen lesgeven!

Wij zijn dus trots op onze kinderen en trots op ons team en wij vinden het fijn als iedereen, kinderen, ouders en collega’s, elke dag weer, met plezier naar de Capelle komt en tevreden weer naar huis gaat.


Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl