• protestants

  • christelijke

  • basisschool

Onze interne begeleider

Ik ben Ria van Gerven en sinds maart 2016 intern begeleider op de Capelle. Als ib’er help ik leerkrachten bij vragen of zorgen over leerlingen of de groep. Ik probeer hier door middel van observaties en/of gesprekken advies over te geven. Ouders betrek  ik hierbij zoveel mogelijk. Soms is het nodig om expertise buiten school te zoeken.  Ik streef altijd naar een passende oplossing.

Naast het meedenken met leerkrachten en directie vind ik het ook fijn om mee te denken met ouders, wanneer zij zorgen hebben over hun kind.

Ik werk op de woensdag en donderdag altijd op de Capelle. Buiten die dagen ben ik per mail (ria.vangerven@amosonderwijs.nl) bereikbaar voor eventueel dringende zaken. Naast ib’er op de Capelle ben ik ib’er op een andere Amosschool.

Buiten mijn werk heb ik nog andere bezigheden. Ik hou van wandelen, lezen, detectives kijken en volg ik nog een opleiding tot Beeldcoach.

 


Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl