• protestants

  • christelijke

  • basisschool

Onze medezeggenschapsraad
Onze school heeft een medezeggenschapsraad, bestaande uit drie ouders en drie teamleden. De directeur is adviserend lid zonder stemrecht. De M.R. is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven en is wettelijk verplicht. Het geeft ouders en leerkrachten de gelegenheid om mee te praten over het beleid van de school. De M.R. komt vier tot zes maal per jaar bij elkaar.

De M.R. bestaat op dit moment uit:

Namens de ouders:

 

  • Marijke ten Brinke
  • Younes Hanin
  • Sander Huegen

Namens het team:
  • Nienke Bruin
  • Margreet Bosma
  • Henny Versantvoort

 Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl