Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan dient om verschillende partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. De MR bestaat, zoals wettelijk vastgesteld, uit vier ouders (de oudergeleiding) en de leerkrachten (de personeelsgeleiding). De directeur van de school wordt vaak gevraagd als adviseur de zitting van de raad bij te wonen. In het Regelement Medezeggenschapraad zijn de volgende zaken vastgelegd:

  • de verkiezing van de MR
  • omvang en samenstelling van de MR
  • over welke zaken wie instemmings- of adviesrecht heeft

De leden van de MR

Younes Hanin
Oudergeleding

Gabriella Beverley
Oudergeleding

Debora de Borst
Personeelsgeleding

Wendy Bakker
Personeelsgeleding