Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan dient om verschillende partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. De MR bestaat, zoals wettelijk vastgesteld, uit vier ouders (de oudergeleiding) en de leerkrachten (de personeelsgeleiding). De directeur van de school wordt vaak gevraagd als adviseur de zitting van de raad bij te wonen. In het Regelement Medezeggenschapraad zijn de volgende zaken vastgelegd:

  • de verkiezing van de MR
  • omvang en samenstelling van de MR
  • over welke zaken wie instemmings- of adviesrecht heeft

De leden van de MR

Gabriella

Oudergeleding


Ik ben Gabriella, de moeder van Viciënté uit groep 8 en Caitlyn uit groep 4. Ik zit nu al 3 jaar in de MR en ik doe dit met heel veel plezier. Het is erg belangrijk om als ouder je stem te kunnen laten horen en mee te denken in oplossingen voor de school. Het is voor mij nu helaas tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe ouder voor de MR. Mocht jij als ouder je geroepen voelen om mijn stokje over te dragen laat het dan even weten bij Marion of de directie.

Nikita

Oudergeleding


Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Nikita, moeder van Zion uit groep 3 en Carlitos uit groep 4. Sinds september maak ik deel uit van het MR-team van De Capelle en kijk er naar uit om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het meedenken over het beleid van de school. Heb je vragen, tips of ideeën voor het MR-team; kun je mij altijd even aanspreken op school! Tot op het schoolplein gr, Nikita

Debora de Borst

Personeelsgeleding


Mijn naam is Debora de Borst. Ik woon in Amsterdam Nieuw-West. Vanaf het schooljaar 2005/2006 ben ik leerkracht en heb leerlingen les mogen geven op verschillende scholen in de Haarlemmermeer en in Amsterdam van groep 3 t/m groep 8. Sinds augustus 2017 ben ik werkzaam op De Capelle. Twee jaar later ben ik begonnen als lid van de MR en mocht ik op die manier namens het team meedenken over wat wij belangrijk vinden voor onze leerlingen, de ouders/verzorgers, het team en onze school. Het is fijn dat in de MR zowel de ouders/verzorgers van de leerlingen vertegenwoordigd zijn, als ook het personeel van onze school. We hebben elkaar nodig om te blijven bouwen aan een fijne school waar we oog hebben voor elkaar en voor elkaars capaciteiten. Een plek waar we zorg mogen dragen voor de ontwikkeling van zoveel leerlingen. Een van de mooiste taken die ik me kan bedenken!

juf Wendy

Personeelsgeleding


Jullie kennen mij als juf Wendy van de groepen 1-2. Ik ben ook (al een aantal jaar) lid van de medezeggenschapsraad van De Capelle. Ik begon als lid vanuit het team. Toen nam ik de functie van secretaris over van een vertrekkend teamlid en op dit moment ben ik voorzitter van de MR. Mijn motivatie om lid te worden van de MR is om mee te kunnen denken over onderwijsvernieuwingen en mee te denken hoe de onderwijsontwikkelingen vorm te geven. Ik vind het belangrijk dat alle leerkrachten en leerlingen met plezier kunnen werken en leren op school en ook een stem krijgen bij de uitvoer van beleid en nieuwe plannen op De Capelle. Het meedenken en waar mogelijk schoolbeleid toetsen, doe ik samen met juf Debora en de ouders Nikita Rijo (moeder van Carlitos en Zion) en Gabriella (moeder van Caitlyn en Viciënté)