Contact

De Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam
020 6367723
info.decapelle@amosonderwijs.nl
 

AMOS

AMOS is de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep, een groot Amsterdams schoolbestuur voor levensbeschouwelijk primair onderwijs.

Binnen ons bestuurlijk netwerk werken 28 scholen intensief samen en realiseren zo aantrekkelijk en modern basisonderwijs voor leerlingen en hun ouders in de regio Amsterdam.

Adres
Laarderhoogtweg 25
1101 EB Amsterdam

020-4106810
Fax: 020-6104275
info@amosonderwijs.nl
www.amosonderwijs.nl