Het team

Het team

Het team

Het team van de Capelle zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. In gezamenlijkheid creëren we een fijne werksfeer waardoor iedere leerling tot leren en ontwikkeling komt. Hieronder ziet u onze teamleden en hun taken.

Anouk Singels

Mijn naam is Anouk Singels, getrouwd en moeder van 2 kinderen: een zoon en dochter. Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op de Capelle School. De school waar ik zelf altijd als kind op heb gezeten.

Hier kun je mij vinden
Op dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik te vinden in groep 1/2 A, waar we van elke dag een leuke en leerzame dag maken.

Dit doen we dit jaar
In de onderbouw werken we met thema's. Een thema bestaat uit een paar weken waar we zo veel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Bij de kleuters werken wij met ‘onderbouwd’. Onderbouwd is een methode voor de onderbouw, waarbij wij de kinderen kunnen volgen in hun ontwikkeling. Verder werken wij met kanjertrainingen, kaleidoscoop, Bijbelverhalen en hebben wij om de week muziekles van een muziekjuf.

Marion Twiller

Hier kun je mij vinden
Mijn kantoor is bij de hoofdingang van ons schoolgebouw en u kunt mij daar dagelijks vinden. Ik kan u altijd verder helpen of verwijzen naar de juiste persoon. Al uw verschillen en overeenkomsten maken mijn werkdagen tot een leuke, zeer waardevolle baan. U bent dus altijd welkom.

Dit doen we dit jaar
Ik bewonder al mijn lieve collega’s om hun inzet en zie tussen alle drukte door fantastische mensen met het hart op de goede plek. Het is heel fijn om elke dag met ze te mogen werken!

Al met al, ik heb het erg naar mijn zin op de Capelle en hoop er nog lang te zijn, samen met u!

Annemieke van Aartsen

Mijn naam is Annemieke van Aartsen. Ik heb in Suriname en Curacao voor de klas gestaan en werk al weer 19 jaar met veel plezier op de Capelle. In de afgelopen jaren ben ik vnl juf in de middenbouw geweest, waarvan ik 1 jaar de juf van de schakelklas werd.Ik vond het vooral heel bijzonder en uitdagend om kinderen met een leesachterstand te begeleiden.Nu sta ik een aantal jaren in groep 3, waar ik het fijn vind om aan de wieg te staan van het aanvankelijk leesonderwijs..

Hier kun je mij vinden
Ik geef les aan groep 3 op woensdag, donderdag en vrijdag.

Dit doen we dit jaar
In groep 3 is eigenlijk alles nieuw en heel spannend voor de kinderen. Lezen, schrijven en rekenen komen elke dag aan bod.Muziek ,knutselen doen wij 1 keer per week. De kinderen krijgen ook 2 keer per week gymlessen.

Naast het werken uit de methode worden er ook leerspellen ingezet voor rekenen, lezen en de motoriek.Dit doen wij in een weekcircuit, zodat alle kinderen 5 activiteiten hebben gedaan aan het eind van de week.

Bahar Altun

Ik ben Bahar Altun en ik ben 27 jaar. Ik woon samen met mijn man in Amsterdam-West. Sinds dit schooljaar (2019-2020) ben ik werkzaam op basisschool De Capelle als onderwijsassistent. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om muziek te luisteren, te lezen (romans) en ik zit vaak op social media.

Hier kun je mij vinden
Ik ben te vinden op ma-di-do-vr in groep 6. Hier ondersteun ik juf Debora en juf Florence.

Dit doen we dit jaar
Dit schooljaar werk ik aan de vakken: Rekenen, Taal, Spelling, en Estafette. Ik neem kleine groepjes mee uit de klas om hen extra te ondersteunen. Ook probeer ik met kinderen veel te lezen om hun leesniveau omhoog te krijgen. Het is van belang dat ieder kind mee kan doen met de stof die er wordt aangeboden. Deze kinderen die extra hulp nodig hebben, ondersteun ik graag. Het geeft mij een voldaan gevoel als zij het ook begrijpen dankzij de extra hulp die zij krijgen.

Carina Guijt

Mijn naam is Carina Guijt. Ik ben getrouwd met Jan en samen hebben we 2 kinderen: Nicky van 7 jaar en Remi van 3 jaar. We wonen met heel veel plezier in het centrum van Volendam. Ik ben begonnen als stagiaire op de Capelle en was heel blij toen ze mij vroegen een eigen kleuterklas te draaien in 2007! Ik werk er dus inmiddels al weer een tijdje maar heb het nog steeds erg naar mijn zin! In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te gaan winkelen, uit eten te gaan, een voetbalwedstrijd te bezoeken of op stap te gaan met mijn gezin!

Hier kun je mij vinden
Al ruim 12 jaar kun je me vinden bij de kleuters. Dit is waar mijn hart ligt. Ik sta dit schooljaar op maandag, dinsdag en woensdag in groep 1 / 2 B. Ik werk samen met Juf Wendy! Ook kun je me soms buiten de klas bezig zien op dinsdag. Dan werk ik aan mijn taken als VVE-Coördinator. Ik zorg voor een goede samenwerking en doorgaande lijn met onze voorschool “de Kwebbelaartjes” en ik bewaak de kwaliteit van het kleuteronderwijs op de Capelle. Ook mag ik als lid van het MT samen met juf Tanja en juf Justa meedenken over bepaalde zaken binnen de school! Ik investeer graag in een goede band met kinderen, ouders en collega’s. Ik denk dat je op deze manier samen veel kunt bereiken!

Dit doen we dit jaar
Onze basis is “kaleidoscoop”. We zorgen voor rust, structuur, duidelijkheid, veel interactie en een rijke, overzichtelijke leeromgeving. Ook hanteren we een vast dagschema. Het actief leren staat centraal. Kinderen leren door spel. Op hun eigen tempo, met hun eigen interesses, op hun eigen manier. In de hoeken is alles zo ingericht dat kinderen spelend kunnen ervaren voelen en ontdekken. Niets is zo belangrijk voor een kleuter! Daarnaast werken we met de methode “Onderbouwd”. We bieden de doelen aan, observeren de kinderen en registreren dit. Aan de hand daarvan bepalen we of er bijvoorbeeld extra uitdaging nodig is of extra instructie.

Debora de Borst

Mijn naam is Debora de Borst. Vanaf schooljaar 2017-2018 werk ik als leerkracht op de Capelle. Voor die tijd heb ik op verschillende scholen in de Haarlemmermeer gewerkt, in de groepen 3 t/m 7, maar nu werk ik dus al een paar jaar in het mooie, multiculturele Amsterdam. Ik werk in de midden/bovenbouw. Ik vind het gaaf dat ik met zoveel verschillende kinderen mag werken, met elk hun eigen achtergrond, interesses, talenten en karakters.

Hier kun je mij vinden
Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik leerkracht in groep 6.

Dit doen we dit jaar
Elke dag besteden we aandacht aan de basisvakken rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen. Dit jaar gaan de leerlingen ook voor het eerst een werkstuk maken en een spreekbeurt houden. Werken in de schooltuinen ligt ook in het vooruitzicht. Uiteraard is er ook aandacht voor sociale vaardigheden. We kunnen veel van elkaar leren over hoe we met elkaar omgaan. De Kanjertraining helpt ons daarbij.

Louisa Rotgans-Bekkaoui

Mijn naam is Louisa Rotgans-Bekkaoui en ik ben 35 jaar. Ik ben getrouwd 10 jaar getrouwd met mijn lieve man en samen hebben we drie prachtige kinderen. Ik heb sinds dit schooljaar (2019-2020) een carrière switch gemaakt en de Douane na 15 jaar achter mij gelaten om een nieuw avontuur in het onderwijs te beginnen. Ik heb altijd een passie gehad om te werken met kinderen in het onderwijs. De Capelle is de school waar ik ben begonnen en ik ben héél blij met mijn keuze. We hebben een geweldig team en ik ben er trots op dat ik daar deel van mag uitmaken!

Shermaine

Hier kun je mij vinden
Ik ben juf Shermaine, 26 jaar JONG en geef les aan groep 4. Dit schooljaar ben ik 5 dagen in de week aanwezig en dat vind ik heerlijk. Sinds februari 2019 versterk ik het team op basisschool de Capelle en het voelde werkelijk als een warm bad. Het is een erg fijn team met collega’s waar je op kan rekenen.

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam Zuidoost. Door de jaren heen ben ik verhuist naar Amsterdam Noord en Amsterdam West. Leven buiten Amsterdam kan ik mij dus niet voorstellen. Om deze reden zeg ik weleens: ‘Ik kom uit het land Amsterdam, provincie Amsterdam en de stad Amsterdam’.

Onderwijs en vooral werken met kinderen heeft mij altijd al geboeid. Het zou kunnen liggen aan het feit dat mijn moeder haar 5 zussen ook in het onderwijs zitten. Al met al ben ik erg blij met de keuze die ik heb gemaakt om in het onderwijs te gaan. Voor mij voelt het als een steentje bijdragen aan de volgende generatie kinderen.

Naast lesgeven spreek ik graag met mijn vriendinnen af, houd ik van reizen (als de portemonnee dat toelaat), ben ik druk bezig met mijn eigen bedrijf en houd ik van koken/ bakken.

Floriene van Selm

Ik ben Floriene van Selm en werkzaam op de Capelle vanaf september 2014. Binnen de Capelle heb ik al wat verschillende groepen gezien, vanaf groep 5 t/m groep 8. Het leuke hiervan is dat ik al veel kinderen binnen de school goed ken.

Hier kun je mij vinden
Dit jaar sta ik samen met mijn duo collega Nienke voor groep 8. Een erg leuk, maar ook een spannend jaar. De definitieve adviezen, belangrijke toetsen, maar ook samen op kamp en oefenen voor de eindmusical. Ik vind het bijzonder om hier een deel van uit te mogen maken en de kinderen hierin te mogen begeleiden en ondersteunen.

Op de dagen dat ik niet aanwezig ben op de Capelle ben ik thuis bij mijn gezin!

Wendy Bakker

Ik ben Wendy Bakker, en ik werk sinds 2013 met veel plezier op De Capelle. Ik werk als juf in de Onderbouw, en heb het daar erg naar mijn zin. De spontaniteit van de leerlingen en ook het spelenderwijs leren is wat het werken in de Onderbouw voor mij zo leuk maakt. Geen dag is hetzelfde en dat maakt het werken ook extra leuk en uitdagend.

Hier kun je mij vinden
Op maandag en woensdag ben ik de juf in groep 1-2a. Op dinsdag ben ik de ene week in groep 1-2b en de andere week doe ik taken als ICT-coördinator dan zorg ik dat computer- of digibord problemen worden opgelost en zoek ik ook naar lesideeën en nieuwe software voor op school. En op donderdag en vrijdag ben ik de juf in groep 1-2b. Het is een leuke uitdaging om in twee groepen te werken.

Dit doen we dit jaar
In de Onderbouw werken we met de methode Onderbouwd. Binnen deze methode komen binnen verschillende thema’s, die meestal 4 weken duren, meerdere lesdoelen aan bod. Spelenderwijs en met de handvatten van Kaleidoscoop werken wij met de leerlingen aan het behalen van de lesdoelen. Er komen taal-, reken- en motorieklessen aan bod. En ook maken de leerlingen kennis met de Engelse taal. Ook krijgen de leerlingen muziekles, één keer in de twee weken wordt dit gegeven door een juf van de muziekschool. De leerlingen krijgen ook dagelijks bewegingsonderwijs, groep 2 krijgt dit om de week op dinsdag van de vakleerkracht. Ook werken wij met de methode ‘Kanjertraining’. Met deze Kanjerlessen die elke week aan bod komen leren de kinderen op een goede en positieve manier met elkaar omgaan en voor zichzelf opkomen. Dit zorgt voor een goede sfeer en saamhorigheid binnen de groep.

Naast de lessen op school hebben wij ook meerdere uitjes dit schooljaar. Wandelingen in de natuur rondom school met een docent van de schooltuinen. We gaan naar theater De Krakeling, we hebben sportdag en we gaan natuurlijk ook op schoolreisje.