Activiteiten

Cultuur en kunst

De Capelle werkt met veel partners samen om breed onderwijs te kunnen bieden. Op cultureel vlak zijn wij verbonden aan MOCCA, de muziekschool Amsterdam (zij verzorgen de muzieklessen op school), diverse musea en culturele instellingen. Samen met hen verrijken en verbreden we ons cognitieve aanbod en werken we aan de brede talentontwikkeling van leerlingen.

Bibliotheek

Lezen vinden wij belangrijk op de Capelle. We hebben op school een goed ingerichte bibliotheek voor alle kinderen van de school. In de onderbouw mogen de kinderen om de week hun boek ruilen en worden deze voorgelezen in de klas. De kinderen uit de midden- en bovenbouw beginnen de dag met een kwartier lezen. Ze krijgen één keer in de week de gelegenheid om hun boek te ruilen in de schoolbibliotheek. Daarnaast brengen de meeste groepen één keer per jaar een bezoek aan de openbare bibliotheek Amsterdam.

Sportactiviteiten

Alle kinderen van de Capelle hebben één keer per jaar een sportdag. Deze dag organiseren we tijdens de Koningsspelen. In Amsterdam wordt ieder jaar de Amsterdamse Olympische dag georganiseerd, hier doet groep 8 aan mee. Daarnaast zijn er jaarlijks verschillende sportactiviteiten, zoals schaatsen, volleybal en schoolvoetbal.